Jef Hendrickx

Jef Hendrickx Jef Hendrickx zet zijn brede ervaring als consultant in de gezondheidszorg in meerdere landen en meerdere sectoren in. Jef in actief in Nederland, België, Mozambique en Zuid-Afrika. Hij vervult opdrachten voor organisaties in de eerstelijn, de langdurige zorg, ziekenhuizen en voor overheden. Jef helpt organisaties en professionals bij het oplossen van optimalisatievraagstukken, het…

Lees meer

Carlijn Nelis

Carlijn Nelis Carlijn Nelis (1979) werkt als adviseur, onderzoeker, projectleider en programmamanager aan verandertrajecten in gezondheidszorg, welzijn en andere maatschappelijke sectoren. Zij ondersteunt bestuurders en managers in hun vraagstukken op het gebied van organisatieverandering en organisatieontwikkeling, zoals organisatie-inrichting, samenwerking, cultuurverandering, innovatie en het realiseren van nieuwe werkwijzen. Daarin heeft zij speciale interesse voor het leren…

Lees meer

Hans Hoek

Hans Hoek Hans Hoek (1949) is als bestuursadviseur actief in alle sectoren van de gezondheidszorg en in andere not-for-profit sectoren. Hans adviseert bestuurders en toezichthouders over governance-vraagstukken van de eigen organisatie en van samenwerkingsverbanden. Zijn adviezen richten zich zowel op de structuur van governance als op de werking daarvan. Hans adviseert over relationele vraagstukken in de…

Lees meer

Elsbeth Reitsma

Elsbeth Reitsma Elsbeth Reitsma (1959) combineert haar adviespraktijk met het opleiden van adviseurs en zorgprofessionals in de advies- en veranderkunde. Ze benadert haar vak professioneel, wetenschappelijk en resultaatgericht. Elsbeth vervult opdrachten als adviseur, als procesbegeleider, projectleider, programmamanager, onderzoeker en coach. Ze adviseert over en begeleidt grote veranderprocessen in het werk van zorgprofessionals, bij innovatie, het…

Lees meer

Ulrich Oron

Ulrich Oron Ulrich Oron (1972) maakt analyses over innovaties gericht op de kosten en baten en de haalbaarheid van realisatie van de innovatie. Hij kijkt daarbij zowel naar het organisatiebelang als naar het maatschappelijk perspectief. Ulrich ontwikkelt daarvoor verschillende rekenmodellen en besliskundige modellen, waarin hij kennis van data, zorg, financiën en regelgeving combineert met het inleven…

Lees meer