Ik verbaas me over: De Tax Governance Code van VNO NCW

Er is in de pers nauwelijks aandacht voor geweest, maar VNO NCW heeft medio mei een nieuw initiatief gelanceerd. Dat is de ‘Tax Governance Code ’. Op de website van VNO NCW legt de organisatie vol trots uit waarom en hoe ze tot de code gekomen zijn en waarom deze van belang is.

Lees meer

Loze beloften

Bij twee grote aanschaffingen voor ons huis gedroegen de leveranciers zich heel verschillend. De ene leverancier beloofde een levertijd van drie weken en het werden er zes. De andere leverancier sprak over een levertijd van tien weken en legde uit waarom. Deze levering vond ook binnen 6 weken plaats. Het is duidelijk dat we tevreden zijn over de tweede leverancier, want die kwam zijn beloften na en de andere beloofde iets, wat hij niet waar kon maken.

Lees meer

Governance vraagtekens bij Pels Rijcken

Hans Hoek stelt in zijn blog governance vraagtekens bij de situatie rond de landsadvocaat Pels Rijcken. Aanleiding is de verduistering van derdengelden door de notaris, die managing partner van het kantoor was.

Lees meer

Schuilen kan niet meer

Schuilen kan niet meer Terug Datum: 23-04-2020 Schuilen kan niet meer De Volkskrant kopte zaterdag over de luchtvaart ‘Vluchten gaan niet meer’. Sindsdien zit het liedje van Frans Halsema en Jenny Arean uit 1971/1977 ‘Vluchten kan niet meer’ in mijn hoofd. De tweede zin van het refrein luidt ‘Schuilen kan nog wel, heel dicht bij…

Lees meer

Er is altijd een markt en hij werkt nooit

Hans Hoek analyseert in zijn blog het begrip ‘marktwerking’. Hij stelt vast dat er altijd een markt is en dat deze nooit werkt zonder regulering. Hij noemt een aantal voorbeelden en komt dan tot conclusies over markten en regulering.

Lees meer

De marktwerking in de zorg is niet ‘doorgeschoten’, maar onvoldoende gereguleerd.

Marktwerking in de zorg is niet doorgeschoten maar moet beter geregeld worden
Hans Hoek reflecteert op het interview dat minister De Jonge in het AD heeft gegeven.
Hans stelt vast dat de Jonge oog heeft voor de zwakke punten van het zorgstelsel, maar deze onterecht wijt aan de marktwerking. Volgens Hans ligt het vooral aan het niet afmaken van de juiste overheidsregulering.
Hij vindt daarin bevestiging in de redes van Van der Ven en Varkevisser, beiden (emeritus) hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Hans raadt de minister en anderen dan ook aan om zowel de afscheidsrede van Van der Ven als de oratie van Varkevisser goed te lezen.

Lees meer