Time to say goodbye

Hans Hoek gaat aan de hand van actuele leiderschapsvraagstukken in op de vraag wanneer het tijd wordt om afscheid te nemen. Welke signalen zijn daarvoor en hoe ga je daar als toezichthouder mee om?

Lees meer

Mythes bepalen de maatschappij

Mythes zijn een van de drie M’s in ons MR thema. Wat betekenen die mythes in de maatschappij? Helpen ze ons of belemmeren ze ons. Hans Hoek reflecteert op mythes in zijn blog, onder andere over de mythe van de zelfredzame burger.

Lees meer

De prijs van bureaucratie 2

In zijn blog van 8 november jl. stelt Hans Hoek voor om van iedere bureaucratische maatregel de prijs te berekenen en deze door de regelgever te laten betalen.
In zijn volgende blog werkt hij deze gedachte verder uit.

Lees meer

De prijs van bureaucratie

De bureaucratie zal enorm afnemen als ieder die een administratieve handeling oplegt daarvoor moet betalen aan degene die de handeling moet doen.
Hans Hoek reageert in zijn blog op de columns van Frank Kalshoven in de Volkskrant om bureaucratie met een economische blik te benaderen.

Lees meer